Zgodovina

Anton Lovrenčič, pobudnik ustanovitve PGD

Ivan Krže, ustanovni član in drugi načelnik

Ustanovni člani PGD Gora so bili: načelnik Ivan Levstek, tajnik Ivan Čampa, blagajnik Jože Debeljak, namestnik načelnika Jože Samsa. Ustanovitelj in pobudnik je bil Anton Lovrenčič iz Sodražice.

Prvič so se člani sestali že leta 1920 in pripravili pogoje za ustanovitev društva, ki je sledila 1921. Konec tega leta se je prvi načelnik društva, Ivan Levstek, odpovedal položaju, nakar je bil za načelnika izvoljen Ivan Krže, namestnik je bil Ivan Arko, blagajnik Jože Debeljak, tajnik Janez Čampa; v odboru so bili: Ivan Peček, Peter Gornik in Jože Samsa.

Takoj so začeli z delom in leta 1924 kupili ročno prenosno brizgalno. Leta 1930 pa so zgradili gasilski dom za spravilo orodja. Postavili so ga na posesti Alojza Kržeta, Gora št. 65. Kmalu zatem so kupili ročno brizgalno na konjsko vprego. Na žalost je sledila druga svetovna vojna in dom je bil požgan, začeti so morali vse na novo.

Leta 1958 so kupili motorno črpalko TMZ (Tvornica motora Zagreb), ki je bila 2012 generalno obnovljena in še danes deluje. V tem obdobju je bil predsednik Franc Peček, tajnik Anton Arko, poveljnik Jože Debeljak. Tedaj se je začela tudi gradnja osnovne šole in gasilskega doma – oboje je bilo v isti stavbi. V tem obdobju je bil predsednik Janez Košir. 

Sledilo je razvitje prapora 1979. Leta 1981 so kupili rabljen gasilski tovornjak  Magirus Deutz – Florijan. To vozilo jim je pomagal pridobiti Karel Hans Imbs, po rodu Nemec, ki ima ženo z Gore. V tem obdobju je bil predsednik Jože Modic (starejši). Kmalu zatem se je začelo posodabljanje voznega parka, to je bilo leta 1989, kupili so traktorsko cisterno Creina s 3700 l vode. Takratni predsednik je bil Jože Modic (mlajši), poveljnik Jože Car.

Gasilski dom je postal premajhen za hrambo vsega orodja, zato so se odločili za gradnjo novega objekta za spravilo sodobne opreme. Zgrajen je bil 1990. Leta 1994 so kupili novo motorno brizgalno BMW Rosenbauer, ker pa je ni bilo mogoče nositi, so sami izdelali prikolico. Leta 1995 so kupili vlečno vozilo – Lado Nivo 4×4, letnik 1995. Tedaj so bili na čelu: predsednik Anton Turk, poveljnik Jože Košmrlj in tajnik Janez Arko.                   

Ob 80-letnici delovanja društva, leta 2001, so razvili nov prapor. Predsednik je bil Anton Car, poveljnik Pavel Lavrič – NGČ, tajnik Janez Arko, blagajničarka Ivanka Gornik.                                      

Leta 2011 se je bližala 90-letnica delovanja društva in gasilski dom je bil primeren za večje vozilo, zato so se odločili, da ob okrogli obletnici obstoja kupijo vozilo Iveco Daily 4×4 (GVV1). Tega leta je bilo vozilo blagoslovljeno in predano v uporabo. Na čelu so bili: predsednik Jože Debeljak, poveljnik Pavel Lavrič – GČ, blagajnik Simon Lavrič in tajnik Janez Krže. Od leta 2013 do leta 2015 so bili na čelu PGD Gora: predsednik Jože Debeljak, poveljnik Pavel Lavrič – GČ, blagajnik Simon Lavrič in tajnik Andrej Arko.

Funkcionarji PGD Gora:

LETONAČELNIKTAJNIKBLAGAJNIK
1921Ivan Levstek – pol letaIvan ČampaJože Debeljak
1921–1923Ivan KržeIvan ČampaJože Debeljak
1923–1924Ivan KržeIvan ČampaJože Debeljak
1924–1927Franc PečekIvan ČampaJože Debeljak
1927–1928Anton SamsaIvan ČampaAlojz Šilc
1928–1932Ivan KržeIvan LevstekAnton Samsa
LETONAČELNIKPOVELJNIKTAJNIKBLAGAJNIK
1932–1933Ivan KržeAlojz KošmrljIvan LevstekAlojz Krže
LETOPREDSEDNIKPOVELJNIKTAJNIKBLAGAJNIK
1933–1937Ivan KržeAlojz KošmrljAnton ČampaPeter Gornik
1937–1940Anton ArkoAlojz KošmrljJanez KoširIvan Arko
1940–1946Alojz ArkoAlojz KošmrljJanez KoširJanez Arko
1946–1948Arko FrancFranc SamsaFranc PečekJože Vesel
1948–1950Franc CarIvan PečekFranc ČampaAnton Arko
1950–1951Franc CarJože DebeljakFranc ČampaJanez Košir
1951–1954Anton PečekJože DebeljakJože KržeJanez Košir
1954–1957Franc PečekJože DebeljakAnton ArkoJanez Košir
1957–1958Franc PečekFranc ČampaAnton ArkoJanez Košir
1958–1960Franc ArkoFranc ČampaAnton ArkoJanez Košir
1960–1961Janez LavričJože DebeljakAnton ArkoPeter Gornik
1961–1964Janez LavričJože DebeljakJože ModicPeter Gornik
1964–1966Janez KoširJože DebeljakMarjan LunderPeter Gornik
1966–1970Janez KoširAnton ArkoJanez LavričPeter Gornik
1970–1974Janez KoširJanez KržeJanez ArkoPeter Gornik
1974–1980Janez KoširJože DebeljakJanez ArkoPeter Gornik
1980–1981Alojz LunderFranc KržeJanez ArkoJanez Lavrič
1981–1984Jože ModicFranc KržeAlojz LunderJanez Lavrič
1984–1988Ivan PečekFranc KržeAlojz LunderJanez Lavrič
1988–1993Jože ModicJože CarAlojz LunderSonja Levstek
1993–1998Anton TurkJože KošmrljJanez ArkoIvanka Gornik
1998–2001Anton TurkPavel LavričJanez ArkoIvanka Gornik
2001–2003Anton CarPavel LavričJanez ArkoIvanka Gornik
2003–2008Peter GornikPavel LavričJanez KržeIvanka Gornik
2008–2013Jože DebeljakPavel LavričJanez KržeSimon Lavrič
2013–2015Jože DebeljakPavel LavričAndrej ArkoSimon Lavrič
Translate »