Za občane


Javna gasilska služba: 


Javno gasilsko službo opravljajo teritorialne prostovoljne in poklicne gasilske enote. Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu in aktom o ustanovitvi. Prostovoljne gasilske enote javno gasilsko službo opravljajo skladno z Zakonom o gasilstvu, če jih neposredno določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilske zveze povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije.

V opravljanje javne gasilske službe se lahko na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.

Gasilske enote v občini se praviloma kategorizirajo na podlagi osnovnega operativnega območja. V vsaki občini se gasilska enota najvišje kategorije določi kot osrednja gasilska enota. Osrednja gasilska enota se po izvršeni kategorizaciji glede na osnovno operativno območje, ki ga pokriva, znova kategorizira ob upoštevanju števila vseh prebivalcev v občini. V vsaki občini je lahko le ena osrednja enota.

Dejavnosti gasilskih društev in zvez ter gasilskih enot se financirajo iz:

  • proračuna Republike Slovenije in lokalnih skupnosti,
  • sredstev zavarovalnic in podjetij,
  • dohodkov iz lastnih dejavnosti,
  • prispevkov, daril in volil fizičnih in pravnih oseb.

Ob praznovanju 90. letnice društva leta 2011:

Letos mineva že 90 let od nastanka gasilskega društva na Gori. Po pripovedovanju je bilo namreč gasilsko društvo ustanovljeno daljnega leta 1921. Neizprosen teren zahteva izurjene gasilce, vendar tudi oni potrebujejo za uspešno opravljeno delo dobro in sodobno gasilsko opremo.

Bolj kot kar koli drugega so potrebovali gasilsko vozilo. Visoko na pobočju nad Sodražico ležijo naselja Kržeti, Betonovo, Petrinci, Kračali in Janeži. Skupno ime za območje petih vasi je Gora. Zadnjo nedeljo v juliju so vozniki na regionalni cesti Sodražica – Hrib – Loški Potok lahko prebrali napis Gasilska veselica s parado in nemalo voznikov je zavilo v vas Petrinci.

Petrinci so največja vas, središče Gore, kjer na vzpetinici stoji cerkev sv. Marije Snežne, pod njo pa gasilski dom. Čeprav je bila vremenska napoved slaba, je vreme stopilo na stran dobrosrčnih gasilcev in tako je bilo v Petrincih živahno kot že dolgo ne. Prostovoljno gasilsko društvo Gora je na gasilsko proslavo povabilo gasilska društva iz bližnje in daljne okolice, okoli sto gasilk in gasilcev je sodelovalo na slavnostni paradi in prevzemu novega gasilskega vozila. Novo gasilsko vozilo je blagoslovil sodraški župnik g. Bizjak, ki se je na ta dan tudi poslovil od vaščank in vaščanov, saj je maševanje na Gori prepustil župniku g. Dobrovoljcu, ki bo na Gori tudi bival. Za tako majhen kraj kot je Gora je tokratni nakup velika finančna investicija.

Gasilsko vozilo z vodo, z dvema ‘navijakoma’, svetlobnim stolpom, zvočnimi napravami in vso pripadajočo opremo, je gasilce obremenilo za 124 tisoč evrov. Ker že samo ime društva pove, da je prisotnega veliko prostovoljnega dela in odrekanja, so gasilci za izvedbo nakupa potrebovali tudi pomoč. Kot glavni pokrovitelj jim je pomagala Občina Sodražica. Izkazali so se tudi obiskovalci gasilske proslave, saj so kljub težkim gospodarskim časom dodobra napolnili škatlice s prostovoljnimi prispevki. Ljudje se zavedajo pomembnosti gasilskega dela, saj gasilce ne ustavijo niti besni plameni niti silovita voda. Pogumno preizkušajo svoje sposobnosti z namenom, da bi nekomu rešili življenje. Naj bo novo gasilsko vozilo spodbuda za nadaljnje nesebično delo in naj gorniški gasilci slišijo še tako slaboten klic na pomoč.

Gasilsko odlikovanje, Gasilska plamenica GZS I. stopnje. Podeljena PGD Gora leta 2011, ob 90. obletnici ustanovitve.

Ob praznovanju 80. letnice društva leta 2001:

Leta 2001 pa smo praznovali 80 letnico društva, kjer smo prevzeli nov društveni prapor.

Gasilsko odlikovanje GZS I. stopnje. Podeljeno PGD Gora leta 2001, ob 80. obletnici ustanovitve.

Leta 1979 pa je bil razvit prvi prapor PGD Gora.

Priznanja o sodelovanju med društvi in zvezami:

Translate »
Scroll to Top