Oprema

Gasilska oprema in tehnika sta eni od bistvenih kategoriji gasilske organizacije. Pomembni sta tako v smislu zaščite gasilcev ter kakovosti posredovanja na intervencijah, kot tudi v smislu zunanje oz. celostne podobe.

Če se osredotočimo na zaščito gasilcev ter kakovosti gasilskega posredovanja na intervencijah, ob dobri usposobljenosti gasilca zelo pomembno, da je ustrezno zaščiten pred zunanjimi vplivi ter da ima na razpolago ustrezno gasilsko tehniko s katero bo posredoval.

Ko nismo na praktičnih usposabljanjih in intervencijah, pa se srečujemo na raznih svečanih prireditvah, tekmovanjih ter teoretičnih usposabljanjih, kjer uporabljamo gasilsko uniformo in gasilsko delovno obleko.

V času usposabljanj uporabljamo gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki mora biti tipizirana in v skladu z veljavnimi evropskimi standardi.

Iz razlogov zagotovitve enega in drugega imamo veljavne standarde Gasilske zveze Slovenije, ki nam na področju gasilske uniforme in gasilske delovne obleke zagotavlja enotno zunanjo podobo, na področju zaščite gasilca in ustreznosti opreme ter gasilskih vozil pa tipizirano opremo in tehniko, ki je v skladu z evropskimi normativi.

Translate »