Koristne povezave

Uprava RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo.

Gasilska zveza Slovenije

Portal slovenskih prostovoljnih gasilcev.

Gasilska zveza Ribnica

Gasilska zveza Ribnica združuje Prostovoljna gasilska društva iz Občinskih gasilskih poveljstev iz občine Ribnica in občine Sodražica. Gasilska društva opravljajo Javno gasilsko službo, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne gasilske službe določi pristojni organ lokalne skupnosti. Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravljajo preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja lokalne skupnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev

Poklicni gasilec je operativni gasilec v poklicni teritorialni gasilski enoti in zaposleni, ki poklicno opravlja operativne naloge gasilstva v gospodarski družbi, zavodu ali drugi organizaciji.

Gasilci.org

To je neformalno spletišče namenjeno vsem operativnim gasilcem, ki so vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim na terenu in jim bo kakšna informacija v pomoč pri reševanju življenj in dobrin.

Gasilci112

Portal za promocijo gasilstva v Sloveniji.

Slovenska vojska

Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, vojaško obrambo izvaja samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom na podlagi mednarodnih pogodb.

Policija

Slovenska policija je kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve pomemben del varnostnega sistema države.

Krajevno/vaška skupnost Gora

Gora je skupno ime za pet naselij – Kržeti, Betonovo, Petrinci, Kračali in Janeži. Te vasi ležijo na nadmorski višini okrog 850 metrov. Lokalna skupnost ima 72 hiš in približno 150 prebivalcev.

Turistično športno društvo Gora

Namen Turistično športnega društva Gora je razvoj in pospeševanje športa, turizma in kulture v kraju samem in promocija kraja v širšem pomenu, oživljanju starih običajev in navad, pripravi in organizaciji različnih prireditev s področja športa, rekreacije, pohodništva, izletništva, kulture, turizma in zabave.

Cerkev Marije Snežne na Gori

Župnijska cerkev na Gori je posvečena Mariji Snežni. Stoji nad vasjo Petrinci, okrog cerkve je tudi pokopališče.

Občina Sodražica

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, T: 01 83 66 075, F: 01 83 71 004

Translate »