Koristne povezave

Občina Sodražica

Občina Sodražica, s svojim slikovitim središčem ob reki Bistrici, se nahaja na jugovzhodu Slovenije in ponuja obiskovalcem bogato paleto naravnih lepot in kulturnih znamenitosti. Prostovoljno gasilsko društvo Gora je eno od petih gasilskih društev v občini. Občina Sodražica gasilcem pomaga pri nabavi opreme, s čimer jim omogoča, da lahko uspešno opravljajo svoje delo.

Uprava RS za zaščito in reševanje

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) opravlja upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je organ v sestavi Ministrstva za obrambo.

Gasilska zveza Slovenije

Krovna organizacija prostovoljnih gasilcev GZS je največja humanitarna, prostovoljska in civilnodružbena organizacija v Sloveniji. Združuje več kot 162.000 članic in članov iz 1341 gasilskih društev.

Gasilska zveza Ribnica

Gasilska zveza Ribnica združuje Prostovoljna gasilska društva iz Občinskih gasilskih poveljstev iz občine Ribnica in občine Sodražica. Gasilska društva opravljajo Javno gasilsko službo, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne gasilske službe določi pristojni organ lokalne skupnosti. Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravljajo preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu območja lokalne skupnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Združenje slovenskih poklicnih gasilcev

ZSPG je prostovoljna, neprofitna organizacija, ki združuje poklicne gasilce iz vse Slovenije. Ustanovljeno je bilo leta 1995 z namenom varovanja človeških življenj, premoženja in okolja pred požari in drugimi nesrečami. ZSPG je pomembna organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in premoženja v Sloveniji. Članstvo v ZSPG ponuja številne prednosti za poklicne gasilce.

Gasilci.org

To je neformalno spletišče namenjeno vsem operativnim gasilcem, ki so vsakodnevno izpostavljeni nevarnostim na terenu in jim bo kakšna informacija v pomoč pri reševanju življenj in dobrin.

Gasilci112

Gasilci112 je portal, namenjen promociji gasilstva v Sloveniji. Ponuja široko paleto informacij o gasilski dejavnosti, od zgodovine in organizacije gasilstva do opreme in intervencij. Portal je dragocen vir informacij za gasilce, pa tudi za širšo javnost, ki se želi seznaniti z delom gasilcev.

Slovenska vojska

Slovenska vojska (SV) je pomemben del sistema zaščite in reševanja v Sloveniji. V skladu z Zakonom o obrambi in Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. SV s svojim delovanjem v sistemu zaščite in reševanja pomembno prispeva k varnosti ljudi in premoženja v Sloveniji.

Policija

Policija je v Sloveniji ena od osrednjih institucij v sistemu zaščite in reševanja. Njeno delovanje je urejeno z Zakonom o policiji in drugimi podzakonskimi akti. Vloga policije v sistemu zaščite in reševanja je zelo pomembna. Policija s svojim delom zagotavlja varnost ljudi in premoženja ter prispeva k ohranjanju javnega reda in miru.

Krajevno/vaška skupnost Gora

Gora je skupno ime za pet naselij – Kržeti, Betonovo, Petrinci, Kračali in Janeži. Te vasi ležijo na nadmorski višini okrog 850 metrov. Lokalna skupnost ima 72 hiš in približno 150 prebivalcev.

Turistično športno društvo Gora

Namen Turistično športnega društva Gora je razvoj in pospeševanje športa, turizma in kulture v kraju samem in promocija kraja v širšem pomenu, oživljanju starih običajev in navad, pripravi in organizaciji različnih prireditev s področja športa, rekreacije, pohodništva, izletništva, kulture, turizma in zabave.

Cerkev Marije Snežne na Gori

Na griču nad vasjo Petrinci se nahaja cerkev Marije Snežne, ki že od 15. stoletja varuje tamkajšnje prebivalce. Cerkev je posvečena Mariji, Materi božji, ki se praznuje 5. avgusta, na praznik Marije Snežne. Cerkev je gotska enoladijska stavba s prezbiterijem in zvonikom. V notranjosti cerkve najdemo glavni oltar, posvečen Mariji Snežni, stranski oltar pa sv. Jožefu. V cerkvi se nahaja tudi križev pot, ki ga je leta 1850 naslikal Karl Gotzl. Cerkev Marije Snežne je priljubljena romarska destinacija, saj je tukaj živela in delovala mistikinja Magdalena Gornik.

Translate »
Scroll to Top