POŽARNA VARNOST V DOMAČEM OKOLJU

Statistični podatki navajajo, da:

 • nastane okoli 60 % požarov v domačem okolju,
 • je okoli 70 % smrtnih žrtev zaradi požarov v domačem okolju in
 • ¼ požarov v domačem okolju nastane med 22. in 6. uro.

Med pomembnimi vzroki za nastanek požarov v domačem okolju so:

 • premična grelna telesa (v glavnem od decembra do februarja),
 • cigaretni ogorki (povzročijo cca. 25 % požarov s smrtnimi žrtvami),
 • alkoholizem (ocena: povzroči cca. 40 % požarov s smrtnimi žrtvami).

V zimskem času nastane veliko požarov v stanovanjskih objektih tudi zaradi slabo vzdrževanih dimovodnih naprav, prižganih svečk okoli novega leta ter uporabe svečk in kresničk na suhih novoletnih jelkah.

Najpogostejši VZROKI požarov v domačem okolju so:

 • nepazljivost pri uporabi električnih in grelnih naprav (električne blazine, kaloriferji, likalniki, peči …), njihova dotrajanost, poškodovana in preobremenjena električna napeljava …,
 • kajenje v postelji,
 • neočiščeni in slabo vzdrževani dimniki,
 • nepazljiva uporaba sveč.

DO POŽARA PRIDE POGOSTO V KUHINJI

Da v kuhinji najpogosteje zagori, je logično, saj je v njej veliko naprav, ki oddajajo toploto. V kuhinji so plinske naprave z odprtim plamenom, električni štedilniki in štedilniki na trdo gorivo, opekači kruha, grelniki (bojlerji), namizni žari in drugo. Obstaja večna dilema, kateri štedilniki so varnejši – plinski ali električni. Odgovor je preprost, varni so oboji, če so tehnično brezhibni in če z njimi rokujemo po predpisih varnega dela. Najbolj nevarni za nastanek požara pri pozabljeni hrani, ki jo pripravljamo, so klasični električni štedilniki. To so štedilniki, pri katerih kuhalna plošča še nima termostata za kontrolo temperature.

Kuhinja po uspešno pogašenem požaru

Popolnoma uničena stanovanjska hiša po požaru

Ko obnavljamo kuhinjo in smo se odločili koristiti električno energijo, izberimo indukcijsko kuhalno ploščo. Le-ta ima več prednosti – ima večji izkoristek energije, deluje le takrat, ko je na najej ustrezna posoda. Indukcijska kuhalna plošča ustvarja določeno magnetno polje. Ta grelna naprava je velik napredek tudi iz vidika požarne varnosti.

Gorenje pol litra belega jedilnega olja

KAKO GASITI?

Če smo prisotni pri vžigu olja ali masti, takoj pokrijmo posodo z mokro krpo ali pokrovko. Isto velja pri kuhanju v loncih, kozicah ali ponvah. Ne prenašajmo goreče posode! Vsekakor je najbolje, da imamo pri hiši gasilnik – vsaj takšnega s 6 kg gasilnega prahu. Ko gasimo goreče olje ali mast z gasilnikom na prah, tega ne počnimo preblizu, ker lahko izmečemo gorečo tekočino. Dva do tri korake do ognja bo ravno prav. Gasimo levo ali desno, s krajšimi presledki, vstran od sebe.

Primer nepravilnega gašenja – vlivanje vode na goreče olje ali mast

Večja verjetnost nastanka požara je v okolju, kjer živijo starejše osebe, saj se težje gibljejo in na marsikaj pozabijo.

Pri kuhinjskih napah je pomembno, da so redno čiščene. Predvsem je pomembno, da odstranjujete maščobo, ki se nabira na filtrih. Če filter ne zadržuje maščobe, se le-ta nabira na ventilatorju, kar lahko povzroči požar.

PREVENTIVA V DOMAČEM OKOLJU

Požaru v domačem okolju se – ob upoštevanju preventivnih ukrepov – lahko izognemo, ob že nastalem požaru pa lahko s pravilnim ukrepanjem preprečimo večjo škodo na objektu in poškodbe ljudi.

Med pomembne preventivne ukrepe v domačem okolju spadajo:

– tehnični in gradbeni ukrepi:

 • ločitve v požarne sektorje,
 • požarni alarmi,
 • gasilniki,
 • vgrajene naprave za gašenje – stanovanjski šprinkler (vgrajena naprava za gašenje z vodo);

– organizacijski ukrepi:

 • odmiki gorljivih snovi od virov vžiga,
 • čiščenje in vzdrževanje objektov,
 • ločevanje virov vžiga od gorljivih snovi,
 • urejenost evakuacijskih poti.

Pomemben tehnični ukrep ali ukrep aktivne požarne zaščite v domačem okolju je t. i. požarni alarm. Gre za vrsto požarnega javljalnika – naprave – ki odkriva produkte, ki nastajajo med gorenjem in ima v telesu naprave tudi vgrajeno sireno za obveščanje. Napravo običajno napaja 9-V baterija.

Javljalnik požarnega alarma

Požarni javljalniki spadajo med elemente tehnične požarne zaščite (t. i. aktivna požarna zaščita). Delovati morajo tako, da čimprej odkrijejo produkte zgorevanja (dim, toploto, svetlobo) in tako opozorijo na morebitni požar, saj lahko s hitrim in učinkovitim reagiranjem zmanjšamo škodo, ki nastane zaradi požara, ali celo preprečimo tragedijo. Glede na medij, ki ga zaznavajo, ločimo dimne, toplotne in plamenske javljalnike ter javljalnike, ki zaznavajo nekatere stranske produkte gorenja, kot npr. CO, iskre itd.

Požarni alarm služi :

 • odkrivanju začetnih požarov,
 • obveščanju in alarmiranju.

Pri nas lahko požarne alarme kupimo v vseh večjih trgovinah s tehničnim blagom.

V stanovanju jih namestimo na stropov prostorov, kot so spalnice, otroške sobe ipd.

Mesta za nameščanje požarnih alarmov

Požarnih alarmov ne nameščamo v kote prostorov, saj dim kot najkasneje doseže. Prav tako požarnih alarmov ne nameščamo v bližino štedilnikov – senzor dima v požarnem alarmu je zelo občutljiv na pojav dimnih delcev, kar pomeni, da bo javljalnik piskal ob vsaki peki palačink, odprtju delujoče pečice in podobno.

Požarni alarmi ne rabijo posebnega vzdrževanja, potrebna pa je redna zamenjava baterije (enkrat letno).

GASILNIKI

Za požarno varnost v domačem okolju je zelo pomembna namestitev ustreznega gasilnika. O gasilnikih je več napisanega v 5. poglavju – Sredstva in naprave za gašenje požarov.

Predlog namestitve gasilnikov v domačem okolju:

– bivalni prostor – najmanj en gasilnik na prah ABC s 6 EG (smiselna je tudi namestitev najmanj enega gasilnika na vodo ali peno), priporočen je tudi vsaj 1 gasilnik na CO2;

 • gospodarsko poslopje – vsaj 1 gasilnik na prah ABC s 6 EG;
 • vikend – vsaj 1 gasilnik na prah ABC s 6 EG;
 • kurilnica, garaža ali manjša delavnica – vsaj 1 gasilnik na prah ABC s 6 EG.

Pri izbiri primernega gasilnika za domačo uporabo lahko svetujejo gasilci, prodajalci ali proizvajalci.

Gasilnik naj bo nameščen na vidnem in dostopnem mestu, v bližini izhodnih vrat. Gasilnike je treba pregledovati in vzdrževati v predpisanih rokih.

VGRAJENE NAPRAVE ZA GAŠENJE

Na požarno varnost v domačem okolju (velja tudi za javne in industrijske stavbe) najbolj vplivajo vgrajene naprave za gašenje (več o tem v 5. poglavju – Sredstva in naprave za gašenje požarov). Gre za naprave, imenovane sprinklerji, ki v zadnjem času vse pogosteje varujejo tudi individualne stanovanjske hiše.

Stanovanjski sprinkler (vir: nfpa.org)

Naprava ima lasten vir oskrbe z vodo – razvod cevi po objektu in šobe, ki se zaradi vpliva toplote aktivirajo samodejno.

ORGANIZACIJSKI UKREPI

Poleg že navedenih organizacijskih ukrepov bodo v poglavju obravnavane zahteve na področju izvajanja evakuacije in dostopnosti objektov za gasilsko intervencijo. Na tem področju veljajo za večstanovanjske zahteve posebne normativne zahteve.

Na splošno velja, da mora bi evakuacijska pot:

 • prosta in prehodna ter
 • označena (večstanovanjski objekti).

V primeru eno ali dvostanovanjske hiše je treba poskrbeti, da so z evakuacijsko potjo seznanjeni vsi. Stanovalci morajo vedeti, kjer se nahaja ključ izhodnih vrat in na katero število (številka 112) morajo poklicati v primeru požara. Občasno se je tudi v primeru eno in dvostanovanjske hiše potrebno pogovoriti o morebitni evakuaciji – v obliki igre z evakuacijsko potjo seznaniti otroke ipd.

Večstanovanjski objekti morajo na področju evakuacije izpolniti več zahtev. Objekti, kjer se zadržuje več kot 100 stanovalcev, morajo imeti izdelan Požarni red. Večstanovanjski objekt, ki mora imeti Požarni red, mora biti opremljen z načrtom evakuacije. V večstanovanjskem objektu se lahko za izvajanje ukrepov varstva pred požarom pooblasti upravnika objekta.

KAKO SE ZAŠČITIMO PRED OGLJIKOVIM OKSIDOM?

V nadaljevanju so našteti osnovni preventivni ukrepi, ki jih je treba kot zaščito pred prekomernim nastajanjem ogljikovega oksida, izvesti v stanovanju:

 • redni preglede in čiščenje dimovodnih naprav (tematiko obravnava Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov Ur.l. RS, št. 128/2004 (18/2005popr.))
 • Pri tem velja opomniti, da je treba čiščenja kurilnih naprav na trda kuriva opravljati večkrat v kurilni sezoni.

SLOVENSKI GASILSKI MUZEJ

Gasilska zgodovinska dediščina predstavlja velik del slovenske kulturne preteklosti z zavidljivo tradicijo.

V starem metliškem mestnem jedru, v neposredni bližini gradu, stoji Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča, ki s svojo bogato zbirko prikazuje zgodovinsko dediščino in obširno dejavnost gasilstva od začetkov do današnjih dni.

ZGODOVINA MUZEJA

 Zamisel o gasilskem muzeju je vzniknila že leta 1959, ko so  metliški gasilci praznovali 90-letnico svojega delovanja in je bila v Belokranjskem muzeju v Metliki odprta razstava s predstavitvijo domačega gasilstva. V ta namen je metliško gasilsko društvo muzeju darovalo svoje stare predmete in ves gasilski arhiv. Vendar pa, takrat in tudi naslednja leta zaradi utesnjenega prostora, gasilska zbirka v Belokranjskem muzeju ni mogla biti obširneje predstavljena.  Željo, da bi se zbral in ohranil stari gasilski material, je pokazalo tudi marsikatero drugo gasilsko društvo v Sloveniji, saj bi bila tako ohranjena lepa pričevanja o njihovi dolgoletni »službi za človeka«.

Prav zato je Gasilska zveza Slovenije  in predvsem dr. Branko Božič, zgodovinar in velik raziskovalec zgodovine gasilstva na Slovenskem,  že leta 1960 začel z zbiranjem starih gasilskih predmetov. Utrnila se mu je misel, da bi, v poplavi kompleksnih  muzejev, ustanovljenih v 50. in 60. letih, ki so zajemali širše območje in združevali v sebi arheološke, kulturno zgodovinske, etnografske in druge zbirke, ustanovili tudi specialni muzej, ki bi obravnaval eno samo panogo – gasilstvo.

Muzej je javnosti odprl svoja vrata 16. avgusta 1969, ob praznovanju 100 – letnice gasilstva na Slovenskem, saj je bilo prav v Metliki leta 1869 ustanovljeno prvo prostovoljno gasilsko društvo – požarna bramba – na Slovenskem.

9. maja 2003 je bil muzej poimenovan po dr. Branku Božiču, dolgoletnem predsedniku GZS in pobudniku ter soustanovitelju gasilskega muzeja.

Zgodovinske dediščina gasilstva je v Slovenskem gasilskem muzeju predstavljena v dveh razstavnih stavbah.

POSLANSTVO MUZEJA

Poslanstvo Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča je skrb za vseslovensko gasilsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti različnih zbirk. (gasilska oprema in orodje, gasilske fotografije, gasilske brizgalne, gasilska odlikovanja in značke…)

Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča kot specifični muzej predstavlja vez med gasilsko preteklostjo in sedanjostjo. To se kaže predvsem v izobraževalnih procesih, ko s stalnimi in občasnimi razstavami ter s pedagoškimi programi prispeva k utrjevanju narodne zavesti.

ODPIRALNI ČAS

od torka – sobote: 9h – 14h

ponedeljki, nedelje in prazniki ZAPRTO.

Informacije in najave za voden ogled muzeja sprejemamo:

-na telefon (07) 305 86 97

-na mobilni telefon 041 384 072.

-preko elektronske pošte: muzej@gasilec.net

Cena vstopnice za ogled muzeja znaša 2€/osebo, gasilci z veljavno gasilsko izkaznico 1€/osebo

Ob mednarodnem dnevu gasilcev vodstvo obrambnega ministrstva predstavilo napredek na tem področju.

Na Ministrstvu za obrambo je danes ob mednarodnem dnevu gasilcev potekala novinarska konferenca, na kateri so minister za obrambo mag. Matej Tonin, državni sekretar mag. Janez Žakelj in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But predstavili dosežke na področju gasilstva aktualne vlade.

Vodstvo ministrstva in uprave je uvodoma čestitalo vsem gasilkam in gasilcem ob njihovem prazniku in se jim zahvalilo za poslanstvo, ki ga opravljajo. Minister mag. Matej Tonin je predstavil glavne premike na področju gasilstva ter širše na področju zaščite in reševanja v zadnjih dveh letih. Kot je dejal, izstopata predvsem novelirana zakona o dohodnini in o gasilstvu, ki pomenita pomemben korak naprej pri urejanju statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Novi Zakon o gasilstvu, sprejet marca letos ter usklajen z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije, daje velik poudarek na operativnosti prostovoljnih gasilcev, uvaja kategoriji gasilec pripravnik in gasilec veteran, z opredelitvijo možnosti skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih in interesnim združevanjem poklicnih gasilskih enot pa ureja tudi požarno varnost v podjetjih. Novela dohodninskega zakona zavezancem, ki nepretrgoma najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči in jih za opravljanje teh nalog vodi pristojni upravni organ, priznava z začetkom letošnjega leta zmanjšanje letne davčne osnove 1500 evrov na leto.  Minister mag. Tonin je med dosežki izpostavil tudi, da je Sloveniji prvič uspelo pridobiti evropska sredstva za financiranje razvoja področja zaščite in reševanja. Gre za približno 70 milijonov evrov iz treh finančnih perspektiv, ki bodo namenjeni odzivu na podnebno pogojene naravne nesreče in krepitev odpornosti. Za nakup tehnično zahtevnih in dragih vozil, ki jih bodo dobila gasilska društva po vsej Sloveniji, bo namenjenih 20 milijonov evrov evropskih sredstev in osem milijonov evrov iz državnega proračuna. Vzpostavljen bo nacionalni center civilne zaščite, v katerem bodo združene vse službe zaščite in reševanja, po državi pa bodo vzpostavljeni centri za usposabljanje gasilcev za primere poplav, žleda in požarov.

Državni sekretar mag. Janez Žakelj je dejal, da je vlada lani položajni dodatek za poklicne gasilce uredila primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici, predstavil pa je tudi napredek v pogajanjih o normativnem delu kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Kot je dejal, so se na obsežnih pogajanjih s predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije uspeli dogovoriti glede vseh členov pogodbe, neusklajeno je ostalo le vprašanje glede dopusta. Direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But je predstavil dosežke tega organa v sestavi ministrstva. Kot je povedal, je uprava z gašenja v Severni Makedoniji pridobila dragocene izkušnje, pripravljajo nov evropski modul za gašenje požarov v naravnem okolju, lani pa je bila certificirana in vključena v evropski nabor za nujni odziv slovenska enota za prečrpavanje večjih količin vode.

Na Youtube kanalu Ministrstva za obrambo je za ogled na voljo posnetek celotne novinarske konference.

Minister, sekretar in direktor sedijo za konferenčno mizo z mikrofoni pred seboj. Za njimi sta zastavi Slovenije in EU.

SLAVNOSTNA RAZGLASITEV GASILSKE OLIMPIJADE CELJE 2022

100 dni pred pričetkom Gasilske olimpijade Celje 2022 – v petek, 8. aprila 2022 – bomo pripravili zgodovinsko spektakularen dogodek, kje se bomo zbrali gasilci iz celotne Slovenije in skupaj točno ob 18.00 uri na 212-ih lokacijah po Sloveniji izvedli prireditve z izobešanjem zastave Gasilske olimpijade Celje 2022.

Istočasno bo osrednji dogodek potekal v Celju pred Celjskim domom. Zbrane bodo nagovorili: Bojan  Šrot, župan Mestne občine Celje, Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije in mag. Matej Tonin, minister za obrambo RS.

Kviz Gasilske mladine GZ Ribnica, 19.03.2022

19.3.2022 je v POŠ Dolenja vas potekal Kviz gasilske mladine GZ Ribnica. V kategoriji Mladinci so iz našega društva sodelovali 2 ekipi, izmed 27 ekip pa dosegli zadovoljiva mesta. Čestitke ekipama GORA 1 in GORA 2 ter vsem drugim sodelujočim ekipam.

KODEKS ETIKE SLOVENSKEGA PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva ni zbirka predpisov, temveč hrbtenica pokončnosti, ki je značilna za odnose dobrih ljudi, povezanih na področju humanitarne gasilske dejavnosti. Vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in drugimi, s katerimi se prostovoljni gasilci srečujemo pri opravljanju javne gasilske službe.

Bistvo etike je enakopravno sodelovati, graditi in ustvarjati, ne škoditi drugim in vse opravljati kulturno, z znanjem in spoštovanjem. Tako Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva temelji na etiki demokratične družbe, načelu humanosti in pravnem redu Republike Slovenije, sprejel pa ga je Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije dne 10. 6. 2021.

Zelena luč odbora predlogu novele zakona o gasilstvu

Ljubljana, 8. marca – Odbor DZ za obrambo je dal zeleno luč predlogu novele zakona o gasilstvu, ki ga je pripravila vlada. V opoziciji so med razpravo sicer opozarjali, da vse rešitve niso dorečene in da bi si moral DZ za sprejemanje novele vzeti več časa. Nasprotno so predstavniki vlade dejali, da je zakon usklajen z obema reprezentativnima gasilskima organizacijama.

Translate »