Na Ptuju predstavljen sistem zaščite, reševanja in pomoči

Uprava za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Mestno občino Ptuj med 26. in 28. majem organizirala tradicionalne že 8. Bogatajeve dneve zaščite in reševanja. Gre za osrednjo prireditev v državi, na kateri se širša in strokovna javnost bienalno seznanjata z dejavnostmi zaščite, reševanja in pomoči.

Na uradnem odprtju letošnjih Bogatajevih dni zaščite in reševanja so udeležence pozdravili županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek, minister za obrambo mag. Matej Tonin in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Minister se je zahvalil vsem, ki prispevajo k učinkovitosti sistema zaščite in reševanja, slavnostni govorec predsednik države pa je izpostavil prireditev kot pomembno priložnost za povezovanje z lokalno skupnostjo in seznanjanje mladih z našim delom. »Vsem državljankam in državljanom zagotavljam, da je naš sistem zaščite in reševanja eden najboljših, saj ima vrhunsko usposobljeno vodstvo in srčne ter predane pripadnike« je dejal predsednik Pahor.

V središču mesta so vse dni prireditve potekale statične in dinamične predstavitve delovanja Civilne zaščite, različnih reševalnih enot in služb, društev, organizacij, Slovenske vojske in Policije. Poleg tega je potekalo več posvetov za strokovno javnost. Najbolj zanimiv je bil posvet predstavitve rezultatov in novih orodij razvojno raziskovalnih projektov, in sicer nadgradnje sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru proženja zemeljskih plazov – MASPREM, aplikacije za hiter odziv v primeru potresa – POTROG, projekta oblikovanja celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči – SVOD ter nove karte potresne nevarnosti Slovenije. Posvet je Uprava za zaščito in reševanje organizirala skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor ter Agencijo za okolje.

V dopoldanskem času so potekale tudi aktivnosti za najmlajše in mladino. Poleg že naštetih aktivnosti so si ogledali lutkovno predstavo Pikec Ježek in gasilko Jež. Med najbolj zanimivimi pa je bil prikaz obvladovanja poplavnih dogodkov, čemur služi maketa, ki so nam jo posodili Nemci.

Na seji Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan predstavil angažiranje sil zaščite, reševanja in pomoči v času pandemije. V tem času je bilo aktiviranih 545.545 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči ter prostovoljcev nevladnih organizacij. Z angažiranostjo zdravstvenega osebja, sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Policije, Slovenske vojske, prostovoljcev in drugih deležnikov, predvsem pa ravnanja državljanov, ki so upoštevali sprejete ukrepe in navodila za zajezitev epidemije so pripomogli, da so se naloge ter ukrepi izvajali na visoki ravni. Na seji so se seznanili s potekom intervencije ob velikem požaru v naravnem okolju na Potoški gori in z ukrepi za krepitev pripravljenosti in odziva na podnebno pogojene nesreče s podporo evropskih sredstev, ki obsegajo celovito reformo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. V nadaljevanju so bili predstavljeni stanje na področju priprav ocen ogroženosti, načrtov zaščite in reševanja ter informacije o izvedenih in načrtovanih vajah v letih 2021 in 2022. Na koncu so člane Štaba Civilne zaščite seznanili s poročilom o lanski Praktični vaji civilne zaščite #SIQUAKE2020.

Predstavniki države in lokalne skupnosti stojijo v prvi vrsti pred začetkom otvoritve prireditve
Od leve proti desni: generalni direktor Darko But, minister mag. Matej Tonin, predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek | Avtor Neja Pavlica

Leave a Comment

Translate »
Scroll to Top