Ob mednarodnem dnevu gasilcev vodstvo obrambnega ministrstva predstavilo napredek na tem področju

Na Ministrstvu za obrambo je danes ob mednarodnem dnevu gasilcev potekala novinarska konferenca, na kateri so minister za obrambo mag. Matej Tonin, državni sekretar mag. Janez Žakelj in generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But predstavili dosežke na področju gasilstva aktualne vlade.

Vodstvo ministrstva in uprave je uvodoma čestitalo vsem gasilkam in gasilcem ob njihovem prazniku in se jim zahvalilo za poslanstvo, ki ga opravljajo. Minister mag. Matej Tonin je predstavil glavne premike na področju gasilstva ter širše na področju zaščite in reševanja v zadnjih dveh letih. Kot je dejal, izstopata predvsem novelirana zakona o dohodnini in o gasilstvu, ki pomenita pomemben korak naprej pri urejanju statusa prostovoljnih in poklicnih gasilcev. Novi Zakon o gasilstvu, sprejet marca letos ter usklajen z Gasilsko zvezo Slovenije in Združenjem poklicnih gasilcev Slovenije, daje velik poudarek na operativnosti prostovoljnih gasilcev, uvaja kategoriji gasilec pripravnik in gasilec veteran, z opredelitvijo možnosti skupne gasilske enote na zaokroženih industrijskih kompleksih in interesnim združevanjem poklicnih gasilskih enot pa ureja tudi požarno varnost v podjetjih. Novela dohodninskega zakona zavezancem, ki nepretrgoma najmanj deset let prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči in jih za opravljanje teh nalog vodi pristojni upravni organ, priznava z začetkom letošnjega leta zmanjšanje letne davčne osnove 1500 evrov na leto.  Minister mag. Tonin je med dosežki izpostavil tudi, da je Sloveniji prvič uspelo pridobiti evropska sredstva za financiranje razvoja področja zaščite in reševanja. Gre za približno 70 milijonov evrov iz treh finančnih perspektiv, ki bodo namenjeni odzivu na podnebno pogojene naravne nesreče in krepitev odpornosti. Za nakup tehnično zahtevnih in dragih vozil, ki jih bodo dobila gasilska društva po vsej Sloveniji, bo namenjenih 20 milijonov evrov evropskih sredstev in osem milijonov evrov iz državnega proračuna. Vzpostavljen bo nacionalni center civilne zaščite, v katerem bodo združene vse službe zaščite in reševanja, po državi pa bodo vzpostavljeni centri za usposabljanje gasilcev za primere poplav, žleda in požarov.

Državni sekretar mag. Janez Žakelj je dejal, da je vlada lani položajni dodatek za poklicne gasilce uredila primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici, predstavil pa je tudi napredek v pogajanjih o normativnem delu kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Kot je dejal, so se na obsežnih pogajanjih s predstavniki Sindikata poklicnih gasilcev Slovenije uspeli dogovoriti glede vseh členov pogodbe, neusklajeno je ostalo le vprašanje glede dopusta. Direktor Uprave za zaščito in reševanje Darko But je predstavil dosežke tega organa v sestavi ministrstva. Kot je povedal, je uprava z gašenja v Severni Makedoniji pridobila dragocene izkušnje, pripravljajo nov evropski modul za gašenje požarov v naravnem okolju, lani pa je bila certificirana in vključena v evropski nabor za nujni odziv slovenska enota za prečrpavanje večjih količin vode.

Na Youtube kanalu Ministrstva za obrambo je za ogled na voljo posnetek celotne novinarske konference.

Minister, sekretar in direktor sedijo za konferenčno mizo z mikrofoni pred seboj. Za njimi sta zastavi Slovenije in EU.

Leave a Comment

Translate »