KODEKS ETIKE SLOVENSKEGA PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA

Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva ni zbirka predpisov, temveč hrbtenica pokončnosti, ki je značilna za odnose dobrih ljudi, povezanih na področju humanitarne gasilske dejavnosti. Vsebuje načela, v katerih ureja medsebojne odnose, odnose med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci in drugimi, s katerimi se prostovoljni gasilci srečujemo pri opravljanju javne gasilske službe.

Bistvo etike je enakopravno sodelovati, graditi in ustvarjati, ne škoditi drugim in vse opravljati kulturno, z znanjem in spoštovanjem. Tako Kodeks etike slovenskega prostovoljnega gasilstva temelji na etiki demokratične družbe, načelu humanosti in pravnem redu Republike Slovenije, sprejel pa ga je Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije dne 10. 6. 2021.

Leave a Comment

Translate »