Dobrodošli na spletnih straneh

PGD Gora

Prostovoljno gasilsko društvo opravlja javno gasilsko službo na požarnem območju naselja Gora z okolico.

I. KATEGORIJA

Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem že 150-letno tradicijo.

Ljudje se združujejo v gasilska društva, da bi učinkovitejše preprečevali in gasili požare. Naloga gasilskih društev je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva člani izkazujejo predanost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti.

Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, posebej na področju varstva pred požari ter kulturnem in drugih področjih.

Gasilska organizacija se je z leti razvila v sodobno, humanitarno in nestrankarsko organizacijo.

Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Deluje na podlagi Zakona o društvih in Zakona o gasilstvu. Je zveza vseh prostovoljnih gasilskih društev, vseh prostovoljnih industrijskih gasilskih društev ter njihovih gasilskih zvez, ki so organizirana na občinski, medobčinski in regijski ravni.

Gasilska zveza Slovenije je bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani, kot naslednica vseh predhodnih povezav gasilskih organizacij. Od tedaj dalje opravlja naloge krovne gasilske organizacije v Republiki Sloveniji in je od leta 1992 članica CTIF.

V pripravljenosti dan in noč, v službi ljudstva - NA POMOČ!

Od leta 1921

Translate »